English

DOE logo DOE, spol. s r.o.                

   logo TDK                              

autorizovaný distributor firmy TDK - EPCOS v České republice

Vítáme Vás na našich nových webových stránkách, kde Vám nabízíme 

                          VARISTORY EPCOS

(EPCOS · A Member of TDK-EPC Corporation)

Firma DOE kromě varistorů, kterým je věnována tato stránka, dodává veškerý sortiment produktů EPCOS. Informace o celém sortimentu na stránkách www.doe.cz

Přehledový Katalog produktů EPCOS v PDF:   

                       Katalog Produktů EPCOS       Katalog produktů EPCOS na webu 

     VARISTORY                   

     SIOV MetalOxideVaristors SIOV Metaloxidové Varistory (B722*)  

     pdf SIOV Metaloxidové Varistory NT Series of ThermoFuse Varistors

    pdf Varistory Přehled Typů

 

Ostatní typy varistorů - katalogy:

 Strap Varistors   Energy Varistors EPCOS  Thermal FUSE Varistors EPCOS SMD Disk Varistors  MultiPulse Disk Varistors S10 MultiPulse Disk Varistors S14 MultiPulse Disk Varistors S20 Ctvs bus systems EPCOS

Typy varistorů:

Varistory můžeme dodat i v menších množstvích než jsou balicí jednotky.

SOUČASNÝ SORTIMENT VARISTORŮ TDK-EPCOS.xls 

SOUČASNÝ SORTIMENT VARISTORŮ TDK-EPCOS.pdf

 

také FERITY dodáváme obratem za mimořádné ceny – výroba v ČR  

    Vyhledávání ferity a příslušenství (dle parametrů)

 

Varistoryvaristor

Varistory jsou nelineární napěťové závislé rezistory (polovodičové součástky). Jsou zhotoveny slisováním a spékáním zrníček karbidu křemíku (SiC) při teplotě kolem 1200 °C, nebo spékáním oxidů některých kovů - například zinku. První uvedené se označují jako karbidové varistory, druhé jako MOV (Metal Oxid Varistor). Název součástky je odvozen z anglického variable resistor. Varistor je někdy označován i jako VDR (Voltage Dependent Resistor – rezistor závislý na napětí).

Moderní varistory vyráběné z oxidu zinečnatého ZnO mají podstatně výhodnější charakteristiky než dříve vyráběné varistory na bázi křemíku (SiC). ZnO varistory byly vyvinuty panem Matsuokou v Japonsku. Jsou označovány jako metal-oxidové varistory – MOV.

Činnost varistoru je patrná z jeho V-A charakteristiky. Zpravidla je vyjadřována v log-log souřadnicích.

 

V-A charakteristika

Votl-Ampérová charakteristika varistoru má tři oblasti:

  • V oblasti 1 při nízkých hodnotách přiloženého napětí se varistory chovají jako vysokoohmový odpor
  • Oblast 2 je nelinerární oblast aktivní činnosti varistoru, ve které se hodnota odporu s rostoucím napětím velmi rychle snižuje
  • Oblast 3 je saturační, varistor v ní dosahuje nejnižší konstantní hodnotu odporu.

Varistory mají symetrickou V-A charakteristiku, která umožňuje, aby byly používány k ochraně komponent elektronických obvodů nebo zařízení proti napěťovým špičkám způsobeným např.spínáním induktivních zátěží v elektrické rozvodné síti, výboji blesku apod.

Varistory se užívají ke stabilizaci stejnosměrných napětí a jako přepěťová ochrana. Lze je použít k ochraně kontaktů relé před jiskřením. V oblasti zvukových kmitočtů není varistor frekvenčně závislý, a protože elektrický odpor varistorů závisí pouze na přiloženém napětí, nedochází v reakci na napěťové výkyvy k žádnému zpoždění. Varistory poměrně dobře snášejí impulzové zatížení a propouštějí krátkodobě i velké proudy bez poškození.

Destičkové provedení varistorů

Základním a donedávna nejčastějším provedením jsou varistory s radiálními vývody. Varistor v destičkovém provedení je tvořen jednou vrstvou materiálu, na kterou jsou z obou stran napařeny stříbrné elektrody. Na tyto elektrody jsou napařeny vývody. Varistor je chráněn proti vlivům prostředí nanesením ochranného tmelu. V literatuře bývají tyto destičkové varistory označovány zkratkou SLV (Single Layer Varistor). Varistory tohoto provedení mohou mít jmenovité napětí až několik set voltů.

Varistory pro povrchovou montáž

Varistory SMD jsou vyráběny mnohovrstvou technologií. Rozměrový standard čipového varistoru je stejný jako pro kondenzátory nebo rezistory.

Konstrukce spočívá v tom, že mezi vrstvami polovodičové keramiky jsou střídavě umístěny elektrody varistoru. Protože odpor varistoru v oblasti je velmi vysoký, projevuje se uvedené napětí na varistoru v této oblasti také jako kondenzátor, který způsobuje kmitočtovou závislost impedance varistoru. Z toho vyplývá možnost použití mnohovrstevného varistoru ve filtrech určených k ochraně před elektromagnetickým rušením přicházejícím po napájecím vedení k chráněnému zařízení.

(zdroj textu: Wikipedie, otevřená encyklopedie)

 

doe@doe.cz

 

 varistory

slon

epcos

Bird

colage

n

epcos varistor

 

 

DOE, spol. s r.o., U Družstva Ideál 7 +420 241 412 033 FAX +420 241 413 672